podświadomość
 
Encyklopedia PWN
podświadomość, przedświadomość,
termin wprowadzony przez S. Freuda na oznaczenie pośredniej warstwy psychiki między świadomością a nieświadomością;
tkwią w niej treści, które nie są przez człowieka aktualnie uświadamiane, ale które kiedyś były w jego świadomości (zostały z niej wyparte) i w pewnych okolicznościach lub wskutek pewnych zabiegów mogą powrócić do świadomości; termin podświadomość jest często używany w znaczeniu „nieświadomość” lub w znaczeniu łączącym zakres obu tych pojęć.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia