podmiot literacki
 
Encyklopedia PWN
podmiot literacki,
fikcyjna postać, z której perspektywy jest oglądany i kształtowany świat przedstawiony w utworze literackim;
występuje jako narrator lub podmiot liryczny. Wypowiedź podmiotu literackiego, nadrzędna wobec mowy bohaterów, scala tekst dzieła, a jego pozycja decydująco wpływa na usytuowanie świata przedstawionego w określonej perspektywie poznawczej, ideowej, moralnej. Indywidualny charakter i konkretność podmiotu literackiego są zmienne w zależności od konwencji gat., postawy pisarza; bywa ukryty za przedstawionym światem lub manifestuje swą obecność jako podmiot i postać (narrator osobowy, podmiot liryki bezpośredniej); zajmuje niekiedy jawnie postawę interpretacyjną i oceniającą, analog. do postawy autora (porte-parole), ale nie jest z nim identyczny (zawsze w stosunku do niego podrzędny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia