podatność elektryczna
 
Encyklopedia PWN
podatność elektryczna, κ,
bezwymiarowa wielkość fiz. charakteryzująca zdolność ośrodka do polaryzacji (dielektryk, polaryzacja dielektryka) pod wpływem zewn. pola elektrycznego;
jest równa stosunkowi wartości wektora polaryzacji P do iloczynu wartości natężenia pola elektr. E i przenikalności próżni ε0: κ = P/ε0E.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia