płynności pułapka
 
Encyklopedia PWN
płynności pułapka,
ekon. wg teorii J.M. Keynesa sytuacja na rynku kapitałowym, w której istnieje doskonale elastyczny popyt (elastyczność popytu) na pieniądz przy niskiej stopie procentowej;
wystąpienie pułapki płynności oznacza, że ekspansywna polityka pieniężna rządu (powiększanie podaży pieniądza), mająca na celu zwiększenie inwestycji, będzie nieskuteczna, bowiem podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe) będą gromadzić przyrosty ilości pieniądza w postaci gotówki, a nie będą ich inwestować. Keynes dowodził, że w gospodarce ogarniętej depresją i tkwiącej w pułapce płynności, jedynym narzędziem, mogącym skutecznie pobudzić inwestycje prywatnego sektora jest wzrost rządowych wydatków lub redukcja podatków; w obu przypadkach powiększeniu ulega łączny popyt gospodarki. W efekcie prawdopodobny jest wzrost wydatków inwestycyjnych, dokonywanych przez przedsiębiorców pod wpływem pobudzonego optymizmu co do poprawy koniunktury w najbliższej przyszłości; z tego względu, tradycyjnie, keynesiści za bardziej skuteczne narzędzie stymulowania koniunktury uznają politykę fiskalną niż politykę pieniężną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia