płastugi
 
Encyklopedia PWN
11 rodzin, 123 rodzaje i ok. 570 gat. występujących w morzach i oceanach całego świata; największy zasięg geogr. mają rodziny: flądrowate i skarpiowate (Bothidae); liczne gat. przystosowane do życia dennego, leżą na dnie na jednym (zmienionym i przystosowanym do tego) boku; ciało silnie bocznie spłaszczone, asymetryczne; jedna strona bez pigmentacji i bez oka (oko i część kości czaszki przemieszczają się na drugą stronę w czasie rozwoju osobniczego, po opadnięciu larwy na dno), druga o 2 oczach (poruszane niezależne od siebie), ciemno ubarwiona (znaczenie ochronne); u dorosłych brak pęcherza pławnego; larwy pelagiczne o symetrii dwubocznej; mają duże znaczenie gospodarcze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia