pedogeneza
 
Encyklopedia PWN
pedogeneza
[gr. país ‘dziecko’, génesis ‘pochodzenie’],
zool. wytwarzanie przez larwy niektórych zwierząt, np. pewnych owadów, jaj zdolnych do rozwoju bez zapłodnienia (partenogenetycznie);
rozwijają się z nich larwy rozmnażające się również pedogenetycznie; pedogeneza jest jednocześnie rodzajem partenogenezyneotenii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia