pedagogika resocjalizacyjna
 
Encyklopedia PWN
pedagogika resocjalizacyjna,
dział pedagogiki specjalnej obejmujący zagadnienia wychowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych niedostosowanych społecznie;
p.r. jest nauką teoret.-praktyczną — dokonuje teoret. diagnozy sytuacji oraz opracowuje strategie praktycznych oddziaływań resocjalizujących; istotą procesu wychowania resocjalizującego jest przywracanie zaburzonej równowagi pomiędzy dążeniem jednostki resocjalizowanej do zachowania własnej autonomii i dążeniem społeczeństwa do podporządkowania jej własnym normom i wzorom zachowań, które są powszechnie akceptowane.
Bibliografia
Cz. Czapów Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1978;
L. Pytka Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa 1995.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia