paszoptyzm
 
Encyklopedia PWN
paszoptyzm
[rum. patruzeci şi opt ‘czterdzieści osiem’],
kierunek w rumuńskiej literaturze okresu Wiosny Ludów;
w podporządkowanej ideałowi wyzwolenia i jedności nar. twórczości paszoptystów oprócz dominującego romantyzmu występowały pierwiastki preromant., klasycyst. i realist.; pisarze szukali inspiracji w dziejach nar. i folklorze; w pierwszym okresie p. (1820–40) tworzyli m.in.: I. Heliade-Rădulescu, G. Asachi, G. Alexandrescu; w okresie drugim (1840–60) — m.in.: V. Alecsandri, A. Russo, N. Bălcescu, D. Bolintineanu — dominowało hasło „wspólny język i wspólna literatura dla wszystkich Rumunów”, propagowane przez pismo „Dacia literară” (I–VI 1840), wyd. w Jassach przez M. Kogălniceanu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia