pasikonikowate
 
Encyklopedia PWN
ok. 5 tys. gat., tylko 13 w środkowej Europie; owady średnich lub dużych rozmiarów; żywią się roślinami, polują też na inne owady, szczególnie nocą; samice mają szablaste pokładełka różnych rozmiarów, na skrzydłach samców aparat strydulacyjny; zimują zwykle w stadium jaj, które składają do gleby, w huby lub w spróchniałe drewno; jedno pokolenie rocznie; w Polsce m.in. pasikonik zielony, Tettigonia viridissima, zielonej barwy, dł. do 35 mm, skrzydła długie, wystają za odwłok, pokładełko zakrzywione szablasto do góry; słabo lata, wykonuje niedługie skoki; zasiedla łąki, zarośla, ogrody.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Pasikonik zielony (Tettigonia viridissima) fot. R. Szczepanowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia