paranoiczne psychozy
 
Encyklopedia PWN
paranoiczne psychozy, obłęd, paranoja,
med. grupa chorób psychicznych przejawiających się zespołami urojeniowymi, które odróżniają się od innych rozwojem systemu urojeniowego, tzn. zespołu usystematyzowanych urojeń, konsekwentnie powiązanych ze sobą, silnie naładowanych uczuciowo i silnie zrośniętych z osobowością chorego;
do najczęstszych należą systemy urojeń prześladowczych, np. związanych z dochodzeniem domniemanych krzywd przed urzędami lub sądami (paranoja pieniacza) lub rzekomą niewiernością współmałżonka; rzadziej występują systemy urojeń odnoszących i wyższościowo zabarwionych urojeń erotycznych, reformatorskich, wynalazczych lub posłanniczych. Psychozy paranoiczne zaczynają się zwykle w 3–4 dekadzie życia i przebiegają przewlekle z okresami lepszej lub gorszej adaptacji i niewielką podatnością na leczenie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia