paleoantropologia
 
Encyklopedia PWN
paleoantropologia
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, ánthrōpos ‘człowiek’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
antropol. dział antropologii fiz. i kulturowej (w starszych ujęciach tylko fiz.), zajmujący się opisem i analizą zmian morfologii i kultury, jakie zachodziły w filogenezie człowieka.
Paleoantropologia fizyczna śledzi i opisuje zmiany cech morfologicznych, docieka przyczyn tych zmian, poczynając od form przedludzkich, poprzez formy praludzkie do doby poprzedzającej współcz. Homo sapiens; paleoantropologia kulturowa szuka początków kultury, których najstarsze przejawy są utożsamiane z produkcją narzędzi; opisuje zachowania kulturowe i wytwory kulturowe (obrządek pogrzebowy, instrumenty muz., dzieła plast.).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia