otoczakowe kultury
 
Encyklopedia PWN
otoczakowe kultury,
archeol. kultury wczesnych faz paleolitu dolnego;
podstawowa forma narzędzi to najpierwotniejsze narzędzia kam., zw. nacinakami lub chopperami, wykonane najczęściej z otoczków rzecznych przez odbicie kilku odłupków formujących ostre krawędzie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia