Ostrowski Włodzimierz Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Ostrowski Włodzimierz Stanisław, ur. 21 X 1925, Sosnowiec, zm. 22 II 2019,
biochemik;
od 1969 profesor Akad. Med. w Krakowie, 1972–96 dyr. Inst. Biochemii Lekarskiej tamże; członek wielu towarzystw nauk. pol. i zagr., od 1973 czł. PAN (1996–2002 wiceprezes), od 1989 — PAU, od 1995 — TNW; prace dotyczące witamin z grupy B i ich kompleksów z białkami oraz nad właściwościami fizykochemicznymi i katalitycznymi kwaśnej fosfatazy stercza ludzkiego; wyodrębnił w stanie czystym i określił właściwości wielu enzymów nukleolitycznych; oprac. test immunohistochem. przy użyciu monoklonalnego przeciwciała swoistego dla fosfatazy do wykrywania nowotworów prostaty; Elektroforeza w badaniach biochemicznych i klinicznych (1970), Ludzie i idee w biochemii (1998).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia