ortowodór i parawodór
 
Encyklopedia PWN
ortowodór i parawodór,
2 odmiany wodoru cząsteczkowego H2 różniące się wzajemną orientacją spinów protonów
w ortowodorze spiny obu protonów są skierowane zgodnie (równolegle), w parawodorze — przeciwnie (antyrównolegle); obie odmiany różnią się wartością pojemności cieplnej, przewodności cieplnej, energii dysocjacji i właściwościami opt.; w temperaturze pokojowej wodór stanowi mieszaninę 75% ortowodoru i 25% parawodoru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia