organicyzm
 
Encyklopedia PWN
organicyzm,
kierunek w socjologii, zgodnie z którym społeczeństwo będące częścią przyrody i czymś więcej niż sumą przypadkowo zgromadzonych jednostek, spełnia te same funkcje, jakie spełniają organizmy biologiczne wyższego rzędu;
zaczątki tego poglądu występowały u A. Comte’a i H. Spencera; głównymi przedstawicielami o. w socjologii byli: P. Lilienfeld, A. Schäffle, R. Worms; zakładali oni, że społeczeństwo jest wyższą formą rozwojową organizmu społecznego, a socjologia bada strukturę i funkcje jego poszczególnych części i zachodzące między nimi zależności; zwolennicy o., sprowadzając zjawiska społeczne do biologicznych, nie doceniali historycznego charakteru procesów społecznych, roli kultury i pracy w powstawaniu więzi społecznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia