optogalwaniczne zjawisko
 
Encyklopedia PWN
optogalwaniczne zjawisko,
fiz. zjawisko zmiany natężenia prądu w obwodzie elektr. zawierającym komórkę z plazmą, zachodzące w wyniku oddziaływania na plazmę fali świetlnej o długości dopasowanej do odległości między poziomami energ. atomów, jonów lub molekuł wchodzących w skład plazmy;
z.o. jest konsekwencją zmiany obsadzeń poziomów energ. wywołanej promieniowaniem zewn. — następuje wówczas zmiana stanu równowagi plazmy i zmiana wydajności zachodzących w niej zderzeń, co prowadzi do zmiany koncentracji elektronów i przewodności plazmy (przewodność ta może rosnąć lub maleć); z.o. jest wykorzystywane do precyzyjnej kalibracji długości fali światła laserowego oraz do badania struktury poziomów energ. składników plazmy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia