opieka
 
Encyklopedia PWN
opieka,
prawo piecza prawna służąca ochronie interesów i praw osób małoletnich (małoletniość) nie pozostających pod władzą rodzicielską lub osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
W Polsce opiekę nad małoletnimi nie pozostającymi pod władzą rodzicielską żadnego z rodziców i nad ubezwłasnowolnionymi całkowicie z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju psychicznego ustanawia sąd z urzędu, wyznaczając opiekuna; opiekun jest przedstawicielem ustawowym małoletniego; jego działalność podlega stałej kontroli sądu, podjęcie ważniejszych czynności co do osoby lub majątku dziecka wymaga zgody sądu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia