oksywska kultura
 
Encyklopedia PWN
powstała na Pomorzu Gdańskim na podłożu kultury wejherowsko-krotoszyńskiej pod wpływem kultury jastorfskiejlatenizacji; swoim zasięgiem objęła także środkowe Pomorze i ziemię chełmińską; nazwa od cmentarzyska w Oksywiu, dzielnicy Gdyni; ciałopalny obrządek pogrzebowy — groby jamowe i stosunkowo liczne popielnicowe, wśród wyposażenia duże ilości uzbrojenia (jednosieczne miecze), także ozdoby, narzędzia, importy celtyckie i rzymskie (naczynia brązowe); osady otwarte — naziemne budowle słupowe i półziemianki; ścisłe powiązania z kulturą przeworską; ludność kultury oksywskiej można wiązać z najwcześniejszymi fazami osadnictwa germańskiego w północnej Polsce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia