oksyhemoglobina
 
Encyklopedia PWN
oksyhemoglobina
[gr.-łac.],
HbO2,
łatwo dysocjujące połączenie hemoglobiny z tlenem;
powstaje we krwi naczyń narządów oddechowych; w tkankach, oddając tlen mioglobinie, przechodzi ponownie w hemoglobinę; przyłączenie O2 do hemu hemoglobiny zachodzi bez zmiany wartościowości żelaza (tzw. utlenowanie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia