odciążenie
 
Encyklopedia PWN
odciążenie,
proces zmniejszania sił zewn. obciążających ciało odkształcalne aż do całkowitego zniknięcia tych sił;
w fazie sprężystej pracy ciała (sprężystości teoria) o. towarzyszy całkowity zanik odkształceń i naprężeń; jeżeli natomiast ciało doznało odkształceń plast. (plastyczności teoria), powstają w nim naprężenia własne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia