obligacje terminowe
 
Encyklopedia PWN
obligacje terminowe,
obligacje, których termin zapadłości całej emisji przypada w tym samym dniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia