objętość właściwa
 
Encyklopedia PWN
objętość właściwa,
objętość jednostki masy substancji;
dla substancji jednorodnej o.w. v = V/m (V — objętość substancji, m — jej masa); o.w. zależy od ciśnienia zewn. i temperatury; jest odwrotnością gęstości; jednostki cm3/g, m3/kg.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia