obciążalność
 
Encyklopedia
obciążalność,
zdolność urządzenia techn. do przejmowania określonego obciążenia (np. momentu siły, mocy elektr.) w danych warunkach, w przewidzianym okresie eksploatacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia