nuklid
 
Encyklopedia PWN
nuklid
[łac.-gr.],
atom, którego jądro ma określony stan fizyczny i określony skład, tj. określoną liczbę protonów i neutronów;
np. nuklid jest atomem, którego jądro ma 6 protonów i 8 neutronów (czyli w sumie 14 nukleonów); często przez nuklid rozumie się samo jądro takiego atomu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia