naprężenia spawalnicze
 
Encyklopedia PWN
naprężenia spawalnicze, naprężenia pozostające,
rodzaj naprężeń własnych;
powstają w wyniku nierównomiernego rozkładu temperatury i utwierdzenia spawanych elementów (powodującego odkształcenia plast.) oraz następującego później chłodzenia bądź w wyniku zmiany struktury materiału (wywołanej działaniem ciepła podczas spawania) związanej ze zmianą objętości; n.s. dzieli się na poprzeczne i podłużne w stosunku do osi spoiny; powodują powstanie odkształceń spawalniczych; n.s. można usunąć za pomocą wyżarzania odprężającego lub odprężenia mech. (wibracyjnego) oraz tzw. przeprężania (miejscowego przekroczenia granicy plastyczności i zmniejszenia naprężeń po odciążeniu) konstrukcji spawanych; termin „naprężenia spawalnicze” stosuje się również w odniesieniu do złączy zgrzewanych i przedmiotów napawanych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia