nadkazańska kultura
 
Encyklopedia PWN
nadkazańska kultura,
archeol. kultura późnej epoki brązu (XVI–IX w. p.n.e.) wyróżniona dla terenów dorzecza środkowej Wołgi, Kamy i rz. Biełaja;
ludność zajmowała się hodowlą zwierząt, uprawą ziemi, łowiectwem i rybactwem; silny ośr. metalurgii brązu utrzymujący kontakty handl. z kulturą nordyjską; osiedla obronne zabudowane domostwami półziemiankowymi o konstrukcji słupowej; groby płaskie, szkieletowe; ceramika — naczynia kulistodenne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia