morfogenetyczne ruchy
 
Encyklopedia PWN
morfogenetyczne ruchy,
zool. procesy zachodzące w embriogenezie;
zmiany kształtu komórek, uwarunkowane modyfikacjami cytoszkieletu oraz zmianami konfiguracji połączeń międzykomórkowych, warunkujące m.in. proces neurulacji u kręgowców; ruchami morfogenetycznymi są także: przemieszczanie się i tworzenie nowych konfiguracji komórek wewnątrz zarodka (znaczenie przy wyodrębnianiu się listków zarodkowych oraz tworzeniu narządów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia