moment aerodynamiczny
 
Encyklopedia PWN
moment aerodynamiczny,
moment sił aerodynamicznych działających na opływane przez gaz lub poruszające się w nim (z prędkością v) ciała, np. samolot, rakietę;
m.a., liczony względem umownego punktu związanego z badanym ciałem, ma składowe: m.a. poprzeczny (przechylający) Mx— wokół osi wzdłużnej ciała, m.a. wzdłużny (pochylający) My — w płaszczyźnie symetrii ciała, m.a. boczny (odchylający) Mz — wokół prostej prostopadłej do osi wzdłużnej i leżącej w płaszczyźnie symetrii ciała.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia