moc testu
 
Encyklopedia PWN
moc testu,
statyst. funkcja określona na zbiorze alternatyw testu statyst. (statystyczne testy) — m.t. względem alternatywy θ wyraża prawdopodobieństwo odrzucenia przez test hipotezy zerowej, gdy jest prawdziwa wartość parametru θ;
równoważna definicja mówi, że m.t. jest równa prawdopodobieństwu niepopełnienia błędu II rodzaju, gdy jest prawdziwa hipoteza konkurencyjna; moc pozwala porównać 2 testy określone na tym samym poziomie istotności — test jest lepszy przy alternatywie θ, gdy jego moc przy tej alternatywie jest większa; test, który jest lepszy od dowolnego innego testu w danej klasie dla wszystkich alternatyw, nazywa się testem jednostajnie najmocniejszym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia