młyn zbożowy
 
Encyklopedia PWN
młyn zbożowy,
zakład przem. przetwarzający ziarna zbóż na mąkę, kaszę, płatki (młynarstwo).
Najważniejszymi działami młyna zbożowego są: 1) czyszczalnia, wyposażona w urządzenia (wialnie, tryjery, oddzielacze elektromagnetyczne, płuczki) usuwające z masy ziarna różne zanieczyszczenia (np. piasek, nasiona i owoce chwastów, ziarna poślednie); z oczyszczonego wstępnie ziarna usuwa się w łuszczarkach i szczotkarkach małowartościowe części okrywy owocowej; 2) młyn właściwy, składający się z zespołu maszyn do rozdrabniania ziarna (mlewnik, wymielacze) oraz urządzeń do oddzielania od mąki lub kaszy części otrębiastych przez odsiewanie (odsiewacz, pytel) i odwiewanie (wialnie kaszkowe i miałowe). Procesy w młynie zbożowym mogą odbywać się stopniowo i być wielokrotnie powtarzane (w tzw. pasażach); transport produktów w obrębie młyna zbożowego odbywa się za pomocą przenośników mech. lub — w nowoczesnych młynach — sposobem pneumatycznym. Rozróżnia się młyny gosp. — przerabiające do 15 t zboża na dobę, oraz młyny handl. — przerabiające kilkaset i więcej ton.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia