miestniczestwo
 
Encyklopedia PWN
miestniczestwo
[ros.],
system feudalnej hierarchii w państwie moskiewskim w XV–XVII w.;
termin „miestniczestwo” pochodzi od przedstawiania starożytnego pochodzenia rodu i jego dawnych koligacji, a zwłaszcza miejsc zajmowanych przez przodków u boku władcy (także przy stole); stąd pierwszeństwo w obsadzie stanowisk w wojsku i administracji należało się osobom o najznakomitszym pochodzeniu, niezależnie od ich kwalifikacji; prowadziło to do częstych sporów wśród rosyjskiej elity, rozstrzyganych przez cara i Dumę Bojarską; początkowo m. dotyczyło udzielnych książąt i bojarów, później rozszerzyło się na dworianstwo, a nawet na mieszkańców miast; umacnianie się samowładztwa carskiego oraz unowocześnianie aparatu państw. doprowadziło 1682 do zlikwidowania m.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia