mer
 
Encyklopedia PWN
mer
[fr. < łac. maior ‘większy’],
we wczesnośredniow. Francji włodarz zarządzający w imieniu feudała jego dobrami;
merem mógł zostać zarówno wolny, jak i poddany; był on zwolniony od wszelkich ciężarów (również poddańczych); współcześnie wybieralny funkcjonariusz gminy, przewodniczący rady municypalnej i reprezentant władzy państw. w administracji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia