matrycowanie
 
Encyklopedia PWN
matrycowanie,
poligr. odwzorowanie wypukłej formy drukowej w wyniku odciśnięcia jej kształtu w płycie z odpowiedniego materiału, uzyskane metodą prasowania;
w wyniku m. otrzymuje się matrycę, której wklęsłe elementy odpowiadają wypukłym elementom formy pierwotnej; do m. stosuje się obecnie materiały termoutwardzalne i prasowanie w podwyższonej temperaturze; dawniej stosowane materiały, np. tektura matrycowa, termoplast. tworzywa sztuczne, masy woskowe, blachy ołowiane, są do m. wykorzystywane coraz rzadziej (galwanostereotyp); z matrycy otrzymuje się wtórną formę drukową (stereotyp) przez jej sprasowanie w podwyższonej temperaturze z arkuszem gumy lub tworzywa termoplastycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia