masłomęcka grupa kulturowa
 
Encyklopedia PWN
masłomęcka grupa kulturowa,
archeol. grupa kulturowa wchodząca w skład kręgu kultur gockich (koniec II–koniec V w.);
lokalizowana w Kotlinie Hrubieszowskiej (nazwa od w. Masłomęcz); znanych ok. 70 osad z wielkimi domami, cmentarze birytualne, bogate wyposażenie grobowe; duża rola handlu (także z imperium rzym.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia