makroskopia
 
Encyklopedia PWN
makroskopia
[gr.],
dział metalografii obejmujący makroskopowe badania metali i stopów (polegające na obserwacji ich powierzchni nieuzbrojonym okiem lub za pomocą przyrządów opt. o niewielkim powiększeniu);
pozwala określić m.in.: nieciągłości materiałów w postaci pęknięć, rys, porów, pęcherzy, wad spawalniczych oraz rozmieszczenie wtrąceń niemetalicznych, a także wykryć wady materiału spowodowane przeróbką plast. i obróbką cieplną; badaniu poddaje się powierzchnie wyrobów lub próbek (w stanie nietrawionym lub wytrawionych) albo ich przełamy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia