majątkowa umowa małżeńska
 
Encyklopedia PWN
wg prawa polskiego małżonkowie mogą wspólność ustawową: rozszerzyć (np. na majątek osobisty nabyty przed zawarciem małżeństwa), ograniczyć (np. wyłączając ze wspólności pewne przedmioty) lub wyłączyć (rozdzielność majątkowa); majątkowa umowa małżeńska musi być zawarta w formie aktu notarialnego przed zawarciem lub po zawarciu małżeństwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia