maccartyzm
 
Encyklopedia PWN
maccartyzm
[mekartyzm],
kampania antykomunist. prowadzona 1950–54 przez podkomisję śledczą Senatu USA pod przewodnictwem senatora J.R. McCarthy’ego;
zainicjowany w atmosferze zimnej wojny miał na celu przeciwstawienie się infiltracji komunistycznych aparatu władzy i środowisk opiniotwórczych; wsparty przez prezydenta H. Trumana (Internal Security Act z 1950), wyraził się w działalności skierowanej przeciwko personelowi instytucji państw. (zwłaszcza Departamentów: Stanu i Obrony), armii, osobistościom życia polit., kult. oraz intelektualistom, oskarżanym o sprzyjanie komunizmowi (przy bardzo szerokiej interpretacji tego pojęcia); przejawem maccartyzmu były m.in. przesłuchania w senackiej podkomisji McCarthy’ego, procesy o szpiegostwo (m.in. Rosenbergów proces), szykany wobec osób o przekonaniach lewicowych, zwłaszcza współpracujących z KP USA; potępienie 1954 przez Senat działalności McCarthy’ego położyło kres maccartyzmowi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia