maca
 
Encyklopedia PWN
maca
[hebr.],
placek z niekwaszonego ciasta (jedynie z mąki i wody) bez soli, spożywany przez Żydów w czasie święta Pesach;
maca, zw. chlebem niedoli, ma przypominać o pobycie Żydów w Egipcie i ich niewolniczej pracy; wg bibl. Księgi Wyjścia Żydzi opuszczali Egipt w takim pośpiechu, że przygotowany przez nich zaczyn chleba (kwas) nie miał czasu wyrosnąć i musieli żywić się niekwaszonym plackiem, czyli macą; wypiekanie macy prawdopodobnie ma swoje korzenie w staroż. kulcie roln. i związanym z nim składaniem ofiary z płodów pierwszego zbioru jęczmienia; w średniowieczu pojawiło się oszczercze posądzenie Żydów o używanie do macy krwi chrześc. (tzw. mord rytualny), co stało się powodem licznych prześladowań Żydów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia