lityfikacja
 
Encyklopedia PWN
lityfikacja
[gr.-łac.],
geol. zespół procesów (np. twardnienie koloidów, cementacja, rekrystalizacja minerałów) prowadzących do zestalenia się luźnego osadu i jego przemiany w zwięzłą skałę osadową;
należy do procesów diagenezy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia