literatura obozowa
 
Encyklopedia PWN
literatura obozowa,
piśmiennictwo będące formą zapisu szczególnych doświadczeń terroru i eksterminacji spowodowanych przez eur. totalitaryzm w XX w.;
wyodrębnia się ją ze względu na jednorodną tematykę — relacje więźniów, których przeznaczeniem była praca niewolnicza i masowa zagłada, oraz fundamentalną odrębność przedstawionego świata — obozy (pracy, koncentracyjne, zagłady), które są modelem zbiorowości poddanej totalnej organizacji i kontroli (obozy hitlerowskie, obozy sowieckie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia