limfatyczne węzły
 
Encyklopedia PWN
limfatyczne węzły, węzły chłonne,
owalne ciała włączone do układu limfatycznego ptaków i ssaków;
w węzłach limfatycznych powstają limfocyty oraz są zatrzymywane i niszczone ciała obce (np. bakterie), które dostały się do układu limfatycznego; wielkość węzłów limfatycznych u człowieka waha się od 0,02 do 3 cm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia