liczby wielokątne
 
Encyklopedia PWN
liczby wielokątne, liczby q-kątne,
mat. liczby określające, ile jednakowych kul można ułożyć na płaszczyźnie w kształcie wielokąta foremnego (q-kąta);
n-ta (n jest równe liczbie kul na boku wielokąta) q-kątna liczba wyraża się wzorem: ; w przypadku trójkąta równobocznego (q = 3) otrzymuje się liczby trójkątne tn = n(n − 1)/2 + n = n(n + 1)/2 (= 1 + 2 + ... + n).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia