liczby trójkątne

Encyklopedia PWN

liczba naturalna postaci n(n+1)/2, gdzie n — dowolna liczba naturalna;
liczby wielokątne, liczby q-kątne,
mat. liczby określające, ile jednakowych kul można ułożyć na płaszczyźnie w kształcie wielokąta foremnego (q-kąta);
mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
Cauchy
[koszị]
Augustin Louis Wymowa, baron (od 1833), ur. 21 VIII 1789, Paryż, zm. 23 V 1857, Sceaux k. Paryża,
matematyk francuski.
mat. trójkątna tablica liczb, w której reguła tworzenia kolejnych wierszy jest następująca: każdy wiersz zaczyna się i kończy jedynką, natomiast każdy z pozostałych wyrazów jest sumą 2 kolejnych wyrazów wiersza poprzedniego — umieszcza się go poniżej przerwy między tymi wyrazami;
żaglowiec, statek żaglowy,
statek wodny z napędem żaglowym;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia