liczba przestępna
 
Encyklopedia PWN
liczba przestępna,
mat. każda liczba nie będąca liczbą algebraiczną, tj. taka, która nie jest pierwiastkiem żadnego wielomianu o współczynnikach całkowitych;
fakt istnienia liczb przestępnych odkrył 1844 J. Liouville; 1873 Ch. Hermite dowiódł, że liczba e jest liczbą przestępną, a 1882 F. Lindemann dowiódł, że π jest liczbą przestępną; liczb przestępnych jest nieprzeliczalnie wiele, a więc więcej niż liczb algebraicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia