lepkie końce DNA
 
Encyklopedia PWN
lepkie końce DNA,
genet. jednoniciowe zakończenia „wystające” z dwuniciowych liniowych cząsteczek DNA;
powstają w wyniku działania niektórych endonukleaz (np. enzymów restrykcyjnych) lub terminalnej transferazy; mogą tworzyć wiązania wodorowe z innymi lepkimi końcami DNA o sekwencji komplementarnej i w ten sposób niekowalencyjnie łączyć dwie cząsteczki DNA; połączenie kowalencyjne może następnie zostać utworzone przez ligazę; lepkie końce DNA znajdują szerokie zastosowanie w biologii molekularnej, a szczególnie w klonowaniu DNA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia