kwazikryształy
 
Encyklopedia PWN
kwazikryształy, struktury kwazikrystaliczne,
ciała stałe o doskonałym uporządkowaniu dalekiego zasięgu, pozbawione charakterystycznej dla kryształów translacyjnej okresowości w 3 wymiarach;
brak symetrii translacyjnej wiąże się z występowaniem w nich osi symetrii o krotności 5, 7, ... , wzbronionych dla kryształów (kryształu symetria); odkryte 1984 przez D. Schechtmana i współpracowników podczas badania za pomocą dyfrakcji elektronów, metastabilnych faz powstających w wyniku stosunkowo szybkiego chłodzenia ciekłych stopów niektórych metali, gł. aluminium; w następnych latach otrzymano stabilne k. faz trójskładnikowych o różnych składach (1987) i faz dwuskładnikowych — stopu kadmu i iterbu (1998), oraz wyhodowano stosunkowo duże k. tych faz o symetrii dwudziestościanu; chociaż k. poświęcono ponad 5 tys. prac nauk., nie wszystkie cechy ich struktury udało się wyjaśnić.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia