kwarta
 
Encyklopedia PWN
kwarta
[łac.],
dawna jednostka miary stanowiąca 1/4 podstawowej jednostki, także miara objętości ciał sypkich i ciekłych zwykle = 1/4 garnca (garniec);
w Polsce używana od XIV w.; wg Konstytucji z 1764 — 1 kwarta  = 1/4 garnca = 0,9422 l, w Królestwie Polskim (1819–48) kwarta nowopolska = 1 l; dzieliła się na 4 kwaterki; także naczynie, zwykle blaszane, o pojemności ok. 1 l.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia