kumys
 
Encyklopedia PWN
kumys
[ros. < tur.],
kirgiski napój z mleka klaczy lub oślicy (tzw. wino mleczne), fermentowany przez bakterie kwasu mlekowego i drożdże z rodzaju Torula;
znany od dawna, np. Scytom, w XII w. rozpowszechniony u Mongołów, obecnie gł. w Azji; w Europie przyrządzany z rozcieńczonego i dosłodzonego mleka krowiego, poddawanego fermentacji (w ciągu 12 godz.) po dodaniu drożdży piwowarskich i zakwasu; zawiera 0,6–2,5% alkoholu, dwutlenek węgla i produkty wstępnej peptonizacji białek; dobrze przyswajalny, pobudza wydzielanie soków trawiennych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia