kultura fizyczna
 
Encyklopedia PWN
kultura fizyczna,
część kultury nar., obejmująca wiedzę, wartości, zwyczaje, działania podejmowane w celu zapewnienia właściwego rozwoju psychofiz., wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fiz. człowieka, a także w celu zachowania oraz przywracania jego zdrowia.
Podstawowym celem kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofiz. i zdrowie społeczeństwa; kulturę fizyczną tworzą: wychowanie fiz., sport, rekreacja fiz., rehabilitacja ruchowa i turystyka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia