kulinarna sztuka
 
Encyklopedia PWN
kulinarna sztuka,
umiejętność doboru surowców i ich przyrządzania w celu otrzymania smacznych i pożywnych potraw.
sztuka kulinarna, posługująca się nowoczesną technologią przyrządzania potraw, oparta na zasadach higieny i dietetyki, umożliwia zachowanie najcenniejszych składników surowca, z zapewnieniem smakowitości potraw; wchodzi w zakres wiedzy o żywieniu człowieka. W staroż. Azji i Egipcie sztuka kulinarna zaczęła się rozwijać wraz z rozpowszechnieniem upraw roślin (m.in. warzywnych i przyprawowych) i hodowli zwierząt oraz dzięki umiejętności zabezpieczania żywności przed psuciem się przez suszenie, wędzenie, peklowanie i fermentację; nowoż. sztuka kulinarna pochodzi z Włoch (XVI w.); przeniesiona za czasów Katarzyny Medycejskiej do Francji, osiągnęła tam rozkwit; rozwój sztuki kulinarnej w poszczególnych krajach kształtował się zależnie od czynników geogr., klim., obyczajowych i rel., doprowadził do powstania kuchni nar., m.in.: fr., wł., ros., polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia